DECADES

Umetno življenje je postalo pomembno področje znanstvenih raziskav, katerih bazični temelj so uporaba računalniških sistemov za ustvarjanje simulacij življenja ter principov anorganskih organizmov. Zastavlja se vprašanje, kaj pomeni biti aktivna entiteta vključena v odnos med biološkim in umetnim, med realnim in virtualnim. Umetne, virtualne oblike življenja so po vseh merilih žive entitete, ustvarjene skozi kooperacijo med naravo, homo sapiensom in strojem. Ena izmed definicij umetnosti 21. stoletja je opredeljena kot “Stroj vseh strojev”, torej Stroj, kreator in proizvajalec drugih živih umetnih entitet. Biološka evolucija nadgrajena z tehnologijo, ki lahko ustvarja nove vrste entitet, sestavljenih iz anorganskih materialov namesto iz bioloških celic. Meje med rojenim in narejenim se prepletajo. Humana interakcija s principom umetnega življenjem in njegovim stvarjenjem, nas pelje v ponoven premislek o našem dojemanju božjega in nasploh osmišljanju kreativnega procesa, torej geneze. Filozofski izziv, ki se postavlja pred nas posega v same temelje humanega samozavedanja, naše eksistence, našega bistva. Pred nas postavlja nova vprašanja in vzpostavlja stalno refleksijo nas samih, naše družbe, življenja nasploh. Človek kot Bog, kreator novih svetov.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

 

 

PROJEKTI