SPECULUM ARTIUM 2017, 14. – 16. SEPTEMBER

ART AND SCIENCE TO EMPOWER

Umetnost in znanost za opolnomočenje

 

V času globalizacije, in s tem povečane zmožnosti interakcije med različnimi principi humanističnih, družbenih in naravoslovnih ved, je tudi znotraj produkcije vizualnih praks prišlo do razcveta, ki je razširil pojma dostopnosti in razumevanja. To je omogočilo vizualnim praksam, da so prevzele odgovorno vlogo vzpostavitve mostu povezovanja različnih principov človeškega delovanja. Umetnost in znanost sta, kot nosilki razvoja sodobne civilizacije, končno združeni v eno; pot nam prekrižata vsak dan, na vsakem koraku. Pa vendar nam manjka znanja in vedenja o tem, kaj z novimi pristopi in tehnologijami sploh početi. Povezovanje in sodelovanje različnih znanstvenih disciplin z umetnostjo daje zadnja leta presenetljivo aplikativne rezultate, pisane na kožo potrebam človeka in njegovim aktivnostim.

»Umetnost in znanost za opolnomočenje« problematizira deviantnost potrošniške družbe in zaslepljenost posameznika – konzumenta. Tudi sodobna vizualna umetniška praksa je močno vpeta v tržni sistem in posledično prevzema formo potrošnega blaga.

Vizualna produkcija, kot umetniška forma, se na začetku 21. stoletja izgublja v neizmerni množici podatkov in informacij, spaja se s tehnologijo ter skupaj z njo projicira ne samo naše, temveč tudi svoje mesto v diseminaciji vsega in vseh med vse in povsod. Pojavlja se potreba po nujni humanizaciji umetnosti in znanosti z namenom olajšati razumevanje neskončne produkcije idej, konceptov in stvari.