REAR – realnost arbitrarnosti

intermedijska instalacija

Marko Vivoda, Karlo Hmeljak, Luka Frelih

Intermedijska instalacija REAR – realnost arbitrarnosti bo v svoji montaži skladno prekrila tri različne medije (jezik, sliko, zvok), pri čemer bo vsak izmed njih razcepljen na osnovne gradnike ali elemente, ki na svoji drugi ravni tvorijo množico. V njej elementi začenjajo dobivati nek pomenljiv izraz, ki sámo konstrukcijo realnosti in njen prenos skozi katerikoli medij v zaznavni prostor pokaže kot arbitraren. Zelo preprosto: z umetniško intervencijo pokazati na necelovitost take konstrukcije pomeni odpreti možnosti za nove/drugačne konstrukcije realnosti, hkrati pa opozoriti, da je delo umetnosti vselej delo umetnika, človeška tvorba, ki preko medijev (jezik, slika, zvok) ustvarja/spreminja/ruši pomene.

Obe ravni vsakega od treh medijev bosta prisotni hkrati v prostoru, ki bo začrtal senzorični prostor gledalčeve izkušnje. Gledalec bo namreč prav tako (kot četrti medij) nastopal v dveh nivojih obstajanja: v realnem človeškem telesu (v klasičnem pomenu kot sprejemnik) in njegovem virtualnem dvojniku, ki bo na ta način vstopil v prostor hkratnega delovanja prej omenjenih jezika, slike in zvoka.

Na ta način bo s svojo virtualno podobo – potopljen v prostor, kjer se bosta oba nivoja vsakega elementa (slikovno, jezikovno in zvočno) spajala – manipuliran, gledalec sam pa bo v določenih točkah s svojim gibanjem tj. spreminjanjem položaja, vplival na dogajanje v virtualnem prostoru zaznavanja. Kolikor bo gledalčev virtualni dvojnik raziskoval skupni zaznavni prostor, toliko se bo na zaslonu virtualnega prostora lahko bolj ali manj približal, bolj ali manj izostril posamezen element skonstruirane virtualne realnosti. Tako bo s svojo prisotnostjo – brez gledalca, četrtega medija, namreč ni subjekta, ki bi ostale medije »sprožil« – dokazal, da subjekt sam ustvarja objektivnost, realnost, da sami ustvarjamo pomene, bodisi vizualno, bodisi jezikovno. Ustvarjamo jih že s svojo prisotnostjo, s tem, ko vstopimo v svet, ki nam nikoli ne bo dovolil vedeti, če obstaja tudi izven nas.