RUDARSKE RAČUNALNIŠKE IGRE

Dijaka Miha Krajnc in Matej Zečiri sta v okviru strokovnega modula Osnove programiranja, pod mentorstvom dr. Uroša Ocepka in Žiga Podplatnika, izdelala prvoosebno računalniško igro Perkmandeljc. Namen igre je zbežati pred Perkmandeljcem in najti izhod, preden zmanjka kisika. Igra je nadpovprečno delo dijakov – sama sta izdelala 3D grafiko, napisala scenarij, načrtovala fiziko igre in igro v celoti implementirala v okolju Unity. Igra ima nastavke za nadgradnjo z virtualno resničnostjo.