INTERAKTIVNA INSTALACIJA

Ko je polje razlage omejeno na enoznačnost, postane pomen tržno blago. S prilaščanjem pomena pa nas vpenjajo v mrežo odvisnosti, tudi po naši zaslugi.

Avtor v želji, da ga množica obkroži, zgolj ponudi označevalec, ki je s tem že postal tudi označenec novega označevalca in tako naprej in naprej z vsakokratno razgradnjo podobe subjekta in njenim nastankom obenem. Ko se veriga prekine, ostane le še poslednja interpretacija. Prvotni pomen je že zdavnaj pozabljen, znak pa prečiščen.

Interpretacije so projekt, ki podobo očisti pomena. Spomni nas, da imamo v svetu (ne)omejene izbire vedno tudi možnost, da si sami izberemo interpretacijo, tako ki nam ni vsiljena, še manj pa servirana kot tržno blago.