INTERAKTIVNA INSTALACIJA

Bežeči stol je naprava, oblikovana kot kos pohištva, ki poskuša zbežati od ljudi v svoji bližini in tako obiskovalcu preprečiti, da bi se usedel nanj. Kljub temu da gre za napravo, za stroj, ki opravlja neko preprosto funkcijo brez svoje volje, pričakujemo, da bo uporabnik ob srečanju z bežečim stolom le-tega prepoznal, ne kot stroj, temveč kot osebo.