Delavnica 3D mapiranja: OpenLab

Digitalne tehnologije so v zadnjem obdobju doživele neverjeten razcvet. Hitrost razvoja pa je otežila tako pomembno izstopanje in drugačnost, ki edina zagotavljata prepoznavnost. Zato so še toliko bolj pomembne kreativne uporabe najrazličnejših tehnologij in njihovo povezovanje.

Na delavnici 3D mapiranja se bodo udeleženci seznanili z različnimi tehnologijami in njihovim povezovanjem ter uporabo. Objekti za snemanje bodo različnih oblik in velikosti, razporejeni po celotnem prostoru pred projektorjem. S pomočjo projekcije bodo udeleženci lahko te objekte sestavljali, podirali, oživljali, animirali in sestavljali v 3D črke, s tem pa izkoriščali potencial prave tretje dimenzije, ki ni samo simulirana, kot pri večini ostalih 3D tehnologij. Končni izdelek delavnice bo kratka animacija, opremljena z glasbo, ki zares zaživi šele pri projekciji na objekt, ki ji doda tretjo dimenzijo. Udeleženci se bodo med procesom izdelave naučili:
– povezovanja zvočne in vizualne umetnosti,
– uporabe naprednih tehnologij in programskih okolij,
– dinamičnega stopnjevanja skozi glasbo,
– timskega dela …