Polylogue 2 je inštalacija, ki služi kot komunikacijski sistem med obiskovalci razstave in prej izbrano skupino drugih. Tako služi kot črvina in poveže en fizični prostor k družbenemu prostoru.

Ob vstopu v razstavni prostor se ljudje srečajo s tremi škatlami, nameščenimi na stene in terminalom, s katerim lahko objavijo vprašanja, ki se potem pojavijo na ekranu ene izmed škatel. Po tem ko je vprašanje napisano, je poslano v posebej za to izdelano aplikacijo naloženo na mobilne naprave zunanje skupine. Zunanja skupina, ki je tako povezana preko inštalacije, ima na razpolago 10 minut da odgovori. Njihovi odgovori so takoj stiskani na role termalnega papirja, katerega izdajajo škatle. Prav tako te škatle tudi kažejo njihova vprašanja. Po tem, ko se izteče čas se vprašanja natisnejo nad odgovore in tako priskrbijo arhiv pogovora – in prazno škatlo za nove pogovore.

Obiskovalci lahko tako gledajo skozi arhive informacij na rolah papirja ter tako spremljajo prejšnje pogovore in oblikujejo nove teme pogovorov.