Srečo Dragan

TIME TUNNEL

/Tehno-Kontekstualno  procesiran performans/

2017-18

 Po Leo Manovichu je za današnjo sodobno umetnost značilen remiks med kulturo in računalnikom.

Ta nova kulturna topika je možna zaradi obsežnosti procesa remiksa, hitrosti in programskih komponent, ki so vključene v nastajanje dela.

Tako konceptualizirana instalacija , v kateri gledalec potuje skozi simuliran prostor in čas /real time/, ima usodne posledice na gledalčevo percepcijo in prehajanje mej iz zavestnega v polje tehnološko nezavednega.

To polje zaseda intuicija, ki je utemeljena na algoritmih nevronskih preračunavanjih, in je zmožna zaznavati in sprejemati številne, še ne videne informacije, ki pri gledalcu sprožajo nesluteno imaginacijo.