Nanotehnologija v temelju spreminja našo percepcijo življenja. Blue Morph metulj torej ni samo čudovita modra barvna kompozicija sestavljena iz pigmentov in strukturnih vzorcev, ampak predvsem barvni energijski izraz sprememb znotraj osnovnih celic Blue Morph metulja. V nanocelično spektralno, barvno strukturo se vključuje tudi zvok metamorfoze vsega tega postopka, ki včasih ni prijeten za ušesa, je pa vseeno natančen zapis celičnih sprememb, ki se včasih dogajajo hitro in nasilno. Obiskovalci/udeleženci so vabljeni k avdio vizualni izkušnji tega  edinstvenega procesa.