DETEKTOR LINEARNE PERSPEKTIVE

Poplava digitalnih zaslonov, ki jih ljudje uporabljamo za branje besedil, gledanje video vsebin, igranje računalniških iger itd. povzroča, da naše fizično okolje vse slabše dojemamo kot tridimenzionalen prostor. Za razumevanje in upodabljanje tridimenzionalnega prostora pa je ključna iznajdba perspektivne projekcije v času renesanse. Za perspektivno upodobitev so značilne perspektivne črte, ki se sekajo bodisi v enem ali dveh žariščih. Te črte so še posebej poudarjene v arhitekturnem, zgrajenem prostoru, kjer je množica ploskev, ki se med seboj stikajo pod pravim kotom. Perspektivične črte v takem okolju običajno sovpadajo s fizičnimi robovi, na risbah oziroma slikah pa posledično ustrezajo ravnim črtam oziroma daljicam, ki jih lahko poiščemo z metodami računalniškega vida. Ena od najbolj učinkovitih metod za iskanje ravnih črt na slikah je Houghova transformacija. Črte, ki jih identificiramo s pomočjo Houghove transformacije lahko zato na slikah pobarvamo in na ta način še bolj poudarimo tridimenzionalno naravo upodobljenega prizora. Razvili smo aplikacijo za mobilni telefon, ki take perspektivne črte v realnem času išče na zajetih slikah in na ta način uporabnika dodatno senzibilizira za dojemanje tridimenzionalnega prostora in vloge perspektivnih črt v njegovi upodobitvi.

prof. dr. Franc Solina, viš. pred. dr. Borut Batagelj, Katarina Bebar, Juš Debelak