Vanishing Point, a Dissipative Map je delo o prostor-času, ter kaj pomeni prisotnost in teleprisotnost po nastanku informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ta odsev je artikuliran preko instalacije in performansa, postavljen kot stična točka med materialnostjo in virtualnostjo.

Delo nastaja iz komunikacije med dvema prostoroma: razstave in performansa. Na odprtem prostoru (prostoru dejanj), so s pomočjo nosljive kamere in kolesa zajete geolocirane slike neba, ter periodično poslane na strežnik. Razstavni prostor te slike in geolocirane podatke te naključne poti predstavi v obliki numerične dokumentacije. Tako slike kot geolokacijski podatki so zajeti s kamero v pogledu  od spodaj navzgor, z namenom da ustvarijo zanko s pogledom na podatke od zgoraj navzdol, kot jih zbirajo sateliti.