GIF konja

Projekt raziskuje raznolikost DNA kot biološkega polimera, ki ga lahko programiramo tako, da vanj zakodiramo izbrane informacije, in raznolikost živih celic kot načina zajemanja in shranjevanja kodiranih informacij skozi čas. Avtor je zakodiral pikselske vrednosti digitaliziranih sličic Muybridgove serije fotografij Galopirajoča Annie G. s pomočjo vrst nukleotidov v sintetiziranih nitih DNA. Slednje je nato vnesel v žive bakterije z uporabo električnih impulzov; deli imunskega sistema bakterije so zajeli sintetični DNK in ga dodali celičnemu genomu. Te bakterijske komponente so proteini, ki se imenujejo integraze; specifične integraze so razvile posebno sposobnost, da lahko vedno dodajo tujo DNA na posebno mesto v genomu. Postopoma lahko dodajo več različnih nizov na isto mesto, in ko jih dodajo, se ta zaporedja razporedijo v logičnem časovnem redu. Te lastnosti je avtor uporabil, da je dodal pet sličic Muybridgove serije v petih dneh na isto populacijo bakterij. Bakterije so zabeležile informacijo, jo podvojile, ko so se delile, in jo prenesle na svoje potomstvo. Avtor je sličice rekonstruiral s sekvenciranjem genoma več generacij kasneje.
Ta projekt kaže, da obstajajo neizkoriščeni potenciali v genomih živih celic, ki lahko zajamejo in shranijo informacije, ki nimajo nobenega biološkega pomena pri delovanju celic.