Sledenje pogledu

V sklopu festivala Speculum Artium bo Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani zbirala podatke z aplikacijo za prepoznavanje disleksije in pomoč dislektikom. Zbiranje podatkov je del interdisciplinarnega študentskega projekta, katerega cilj je pomoč pri zgodnjem odkrivanju disleksije pri osnovnošolskih otrocih in posledično preprečevanje stigmatizacije dislektikov, lažje vključevanje v družbo in manj težav v odrasli dobi. Projekt predstavlja dober primer koncepta humanizacije tehnologije, primer tega, kako lahko sodobna tehnologija ljudem tudi pomaga.

Sistem zbiranja je prilagojen otrokom tako, da skozi bralne naloge spremlja otrokove očesne gibe in zaznava značilnosti, ki bi kazale na disleksijo. Reševanje nalog traja približno 10 minut, hkrati pa lahko aplikacijo rešuje do 10 udeležencev. Zbiranje podatkov je anonimno; ime in priimek udeleženca se ne beležita v nobeni obliki.