KUBO robotki so namenjeni izobraževanju osnovnošolcev o osnovah programiranja, robotike in reševanja problemov skozi procesno in kreativno razmišljanje. KUBO se izvaja brez uporabe računalnikov in brez poseganja v redno učno snov. Gre za učni pripomoček, pri katerem učenci skozi vodeno igro osvajajo osnovne koncepte znanj industrije 4.0 na snovi, ki jo imajo v rednem učnem programu.

Brezplačno izobraževanje za mentorje bo potekalo v četrtek, 17. oktobra med 14. in 17. uro v klubu Mladinskega centra Trbovlje. Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslovu adem@inkubator-kocevje.si.

Izobraževanje bo izvedel Podjetniški inkubator Kočevje ob podpori Inštituta Jožef Štefan in SRIP Tovarne prihodnosti.