CONSTANZA PIÑA PARDO – KHIPU, predkolumbovski elektrotekstilni računalnik

Izbor gostujočih kuratork: Robertina Šebjanič in Alenka Trebušak

Inkovski khipuji so tekstilne naprave za zbiranje in beleženje informacij (od monitoringa davčnih obveznosti do koledarja ali vojaške organizacije), ki so jih indigeni prebivalci južne Amerike izdelovali iz bombažnih ali lamjih vlaken in v njih shranjevali podatke, kodirane v obliki vozlov. Izdelani so bili iz organskih materialov, kot so kamni, volna, rastlinska vlakna, keramika in semena. Vlogo teh »prazgodovinskih« računalnikov lahko iščemo predvsem v njihovem inherentnem transcendentalnem ter kozmičnem pomenu in kot objekt, ki vsebuje vedenje prednikov.

Razstavljeno delo je tekstilni računalnik z odprto kodo, osnovan na tradicionalnem astronomskem kipuju, vrsti khipuja, ki je izražal skladnost vesolja. V njem umetnica s pomočjo zvoka formalno in vsebinsko interpretira tehnologije, vedenje in zgodovino inkovskih ljudi. Deluje kot antena, sestavljen pa je iz 180 vrvi, pri čemer je vsaka vrv ročno spredena iz mešanice bakrene žice in volne alpake. Vrvi so povezane z elektronskim vezjem, ki ojača elektromagnetne spremembe v prostoru. Khipu je delo petih žensk, narejen pa je bil z namenom preučevanja znakov tradicionalnega inkovskega kipuja in analogij med sistemom vozlov in današnjim sistemom binarnega kodiranja. Zakodirani podatki v khipuju ustrezajo razvrstitvi zvezd v Volarju (lat. Boötes) po njihovem spektru in dogodkom, ki so vplivali na delo petih tkalcev, kot tudi podatkom o nastanku samega khipuja.