Izbor gostujočih kuratork: Robertina Šebjanič in Alenka Trebušak

LUCE MOREAU – Palače

objekt, fotografije, 2015 – 2017

V nasprotju z nespornim »naravnim redom«, serija Urejena narava, znotraj katerega sodi tudi projekt Palače, umetnica raziskuje obratni odnos med človeško družbo in organiziranimi skupnostmi živali, prevlado ene nad drugo in tudi interpretacijo živalskih sistemov ter vedenj, katerih skupni cilj je preživetje. Himerni moduli, teritorialnost, entomologija, mimikrija, utopična arhitektura, geometrija, politični sistem, kamuflaža in arheologija predstavljajo njena izhodišča za pristop k temi. Projekt Palače je rezultat eksperimenta, ki ga je umetnica predstavila čebelarskim družinah, v njem pa je prišlo do srečanja med konstrukcijami človeške domišljije ter tistimi, ki jih ustvarjajo kolonije čebel. V izvedbo, pri čemer so osnovo tvorili nastavki maket iz čebelarskih voščenih plošč, so jim bili zaupani utopični načrti arhitekturnih kompleksov, kot so načrt palače Phalanstère, ki jo je v začetku 19. stoletja zasnoval Charles Fourier za samooskrbovalno komuno, načrt prve geostacionarne vesoljske postaje Hermana Potočnika Noordunga iz začetka 20. stoletja in pa labirint. Z eksperimentom je umetnica preverjala tako sposobnost čebel, da se odvrnejo od svoje instinktivne dejavnosti, ki jo za preživetje izpopolnjujejo več kot sto milijonov let, kot tudi njihovo prilagodljivost novim okoliščinam.