Peter William Holden – Socentričnost

Poznate tisti občutek, ko vzamete LSD; gledate v nek običajen predmet in vas kar naenkrat strese? opazite neverjetno bogastvo detajlov! Nekaj kar ste smatrali za navadno je v resnici čudovito, polno tekstur in površin, o katerih niste nikoli prej razmišljali. Bolj kot gledate, več odkrijete, medtem ko vas vleče v koncentrično vesolje, kjer se vidno raztegne v navidezno neskončnost; podobno kot če gledate dve ogledali, postavljeni nasproti drug drugemu. Takšna izkustva ostanejo z vami; kot spomin da ne smete nikoli pozabiti notranje nepote znotraj vsega; kot osvežitev otroške dobe v kateri je vse čudovito.

Nekega poletja, me je ujela huda nevihta in sem vedril pod avtocestnim nadvozom. Užival sem ko sem gledal vodne kaplje, ki so padale v naključno razpršene luže. Razmišljujoč; o čudovitih koncentričnih krogih, in načinih kako navidezno plešejo po lužah v mojem vidnem polju, sem prišel do spoznanja da bi lahko ustvaril skulpturo, ki bi koreografirala vodne kaplje in tako ustvarila animacije iz tako ustvarjenih koncentričnih krogov. “Concentricity” je moje raziskovanje te ideje. Umetniško delo sestavlja osem identičnih posod z vodo, postavljenih v krožnem vzorcu na tleh. Nekaj metrov nad temi posodami se nahaja naprava skulpture – povezana z računalnikom, ki koreografira ustvarjanje vodnih kapljic. Koncentrični krogi, ki so ustvarjeni ob padcu kapljic vode na površino so osvetljeni s fokusiranimi žarki svetlobe. Odsev projecira valove površine vode na bližnjo steno in tako naredi animacijo vidno opazovalcu. 

Delo humanizira tehnologijo tako, da določi tehnologiji stransko vlogo v primerjavi z vizualno poezijo, ki jo ustvarja s pomočjo tehnologije.