Indiara Di Benedetto – Portret generativnega spomina

Interface Cultures Linz

Ključne besede projekta: spomin, interpretacija, spomin obraza, portret, mnemonična (spominska) naprava

Kako si človek zapomni in interpretira človeški obraz? Kako lahko sporočimo te spomine in povezane emocije? Kot poskus pomnenja individualnih obrazov, med delom z veliko količino slik, se Portrait of a Generative Memory fokusira na subjektivne interpretacije osebnih spominov, preko zbiranja informacij o elementih, katere si lahko ljudje zapomnijo o človeškem obrazu. Projekt je osredotočen na razmerje med opazovanjem in domišljijo: opazovanje – kot metodo internalizacije realnosti skozi naš razum, emocije in izskustva, ter domišljijo – kot  osebno in individualno interpretacijo izkustva, na katero vplivajo miselni vzorci posameznika. Neodvisno od kakšne točne logične razlage procesira vsebino senzoričnega izkustva. Elemente človeškega obraza, katere si lahko oseba zapomni – združi in interpretira in tako ustvari novo serijo abstraktnih in neponovljivih portretov.