DDTLab / RUK, STPŠ TRBOVLJE – BCI SLIKAR

Made in Trbovlje

Upravljanje naprav z mislimi ni več znanstvena fantastika, ampak je del sedanjosti, saj to področje pokriva razvoj naprav, ki temelji na tehnologiji BCI (Brain Computer Interface). Področje BCI je namenjen tako analizi delovanja človeških možganov, kakor tudi uporabe tovrstne tehnologije za opolnomočenje govorno in gibalno oviranih. Dosedanje rešitve BCI so časovno potratne, saj mora posameznik vsako potezo potrjevati in natančno definirati. BCI slikar inštalacija temelji na virtualni tipkovnici, s pomočjo katere uporabnik z mislimi preko BCI-vmesnika izbira možnosti – kretnje čopiča, ki spominjajo na potege čopiče zasavskega akademskega slikarja Janeza Kneza. Do tega trenutka je lahko BCI-instalacijo videlo/testiralo preko 400 posameznikov (osnovnošolci, srednješolci, študentje, raziskovalci, delavci iz gospodarstva, umetniki in tudi starostniki). Naša ciljna skupina pa so tudi gibalno ovirani posamezniki in posamezniki, ki imajo primanjkljaje na govornem/sporočevalnem področju. Namen inovacije ni samo premostiti težave pri gibalno in govorno oviranih, ampak tudi predstaviti in približati sodobno tehnologijo večji množici, ki sicer nimajo priložnosti spoznati in testirati tovrstno tehnologijo. V prihodnje bomo inštalacijo preoblikovali še za druge domene, saj naša rešitev ni omejena samo na slikanje z mislimi, ampak lahko izbiranje kombinacij predrugačimo na druga področja. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5YbnT-8l_Xk