BOGDAN ŠTEH, ANDREJ UDUČ / TNM – BIROKRATOV PASIJON

Made in Trbovlje

Od prvih civilizacij dalje je obstajal uradniški aparat, ki je  skrbel za nemoteno delovanje skupnosti. Z začetki moderne države v zgodnje novem veku, se je ta aparat še okrepil in postal neločljiv del vsakdanjega življenja človeške družbe. Sprva namenjen delu v dobrobit vladarja in vladujočih, je preko družbenih procesov postal  aparat, ki naj bi s svojim nepristranskim odločanjem, po jasno določenih kriterijih, deloval v dobrobit vse skupnosti. Zakaj potemtakem besedi birokrat in birokracija že nekaj časa veljata za slabšalna izraza in sinonim za prelaganje končne odločitve v nedogled? Se je morda ves sistem do danes izrodil in je postopek (pot) prevladala nad željo po uspešnem zaključku (cilj)? Znajo današnji uradniki predpise le brati, ne pa tudi razumeti in smiselno uporabljati?

Instalacija »Birokratov pasijon« si je za idejno izhodišče postavila ravno ta vprašanja in jih skuša vizualizirati skozi na videz ironičen (rahlo satiričen) način, a obenem skrajno resno pristopa k vprašanjem odnosa med posameznikom in birokratskim aparatom. Srhljivo človekovemu podoben zvok generiranega govora simbolično predstavlja razčlovečenega in vse empatije oropanega uradnika, katerega glavni cilj ni razreševati zadev v dobrobit possameznika in skupnosti. Pomembnejši do tega mu je občutek varnosti ustaljenega postopka, tudi če ta sam nima nobenega praktičnega smisla in povzroča osebi na drugi strani trpljenje in krivico. Izvrstno artikuliran govor, katerega izdajo le občasne, z nerazumevanjem besedila povzročene napake, prekinjajo le trenutki tišine, ki jo povzroči nov sveženj papirja, vstavljen v na nenasitna usta uradniškega aparata (v tem primeru rezalnik), da ga predela. A predah je le kratek, saj so vsi argumenti hitro scefrani na koščke. Ujetnik birokratskih zapletov lahko  svoje muke res začne primerjati s tistimi, ki jih je prenašal Kristus.