FESTIVAL

Trbovlje je prek opotekajoče poti, skozi zgodovinski razvoj, vedno dokazovalo svojo avantgardnost na področju kulture. Propad organizacijskih sistemov sociale in produkcije 20. Stoletja nujno vodi v razmislek – kako naprej. Novomedijska kultura je vsekakor zgodovinska priložnost da v našem prostoru ponovno vzpostavimo občutek samozavesti in vere v bodočnost. Sodobna umetnost je pristala v rokah parcialnih znanj in interesov, brezkompromisnega diktata postkapitalistične miselnosti in trgovcev z novci. Nekako se je izmuznila objemu poetov – raziskovalcev. Speculum Artium predstavlja produkcije, ki se porajajo znotraj same strukture novomedijskih praks v svetu:

  • sinteza principa umetnosti in tehnologije
  • socializacija novomedijske produkcije,
  • peljati rdečo nit med tradicionalnimi vizualnimi in novomedijskimi praksami
  • vzpostaviti kritično refleksijo – surbvezivni vmesnik med umetnostjo, tehnologijo in družbo

Kontakt: novagalerijaddt@gmail.com