FESTIVAL

Trbovlje so na opotekajoči poti, skozi zgodovinski razvoj, vedno dokazovale svojo avantgardnost na področju kulture. Propad organizacijskih sistemov sociale in produkcije 20. stoletja nujno vodi v razmislek – kako naprej. Novomedijska kultura vsekakor nudi zgodovinsko priložnost, da v našem prostoru ponovno vzpostavimo občutek samozavesti in vere v bodočnost. Sodobna umetnost je pristala v rokah parcialnih znanj in interesov, brezkompromisnega diktata postkapitalistične miselnosti in trgovcev z novci. Nekako se je izmuznila objemu poetov – raziskovalcev. Speculum Artium predstavlja produkcije, ki se porajajo znotraj same strukture novomedijskih praks v svetu:

  • sinteza principa umetnosti in tehnologije,
  • socializacija novomedijske produkcije,
  • peljati rdečo nit med tradicionalnimi vizualnimi in novomedijskimi praksami,
  • vzpostaviti kritično refleksijo – surbvezivni vmesnik med umetnostjo, tehnologijo in družbo.

Kontakt: info@dd-trbovlje.si