Speculum Artium 2019

PRIJAVA NA RAZPIS

Speculum Artium 2019

17. – 19. oktober 2019

Rok oddaje: 31. maj 2019

 

Razpis je namenjen umetnikom, ki delujejo na področju novih medijev. Predlagate lahko najrazličnejše projekte s področja novomedijske umetnosti in tehnologije.

Pozivamo vas, da pošljete vaše predloge po elektronski pošti na naslov spela.ddt@gmail.com v slovenščini ali angleščini. Predlogi morajo vsebovati:

  • vaš kontakt (elektronsko pošto, telefonsko številko, Skype …);
  • kratko predstavitev umetnika;
  • umetniški portfolio (lahko tudi povezavo na portfolio na spletu);
  • opis projekta: naslov, koncept, foto/video projekta (vključite karkoli, kar nam bo v pomoč, da bomo bolje razumeli projekt), razlago, zakaj je projekt relevanten za tematiko humanizacije tehnologije;
  • popoln tehnični rider z informacijami o tem, kaj prinese umetnik, kaj naj zagotovi organizator, koliko časa je potrebnega za vzpostavitev projekta na lokaciji;
  • tehnični opis (kako projekt deluje) ter navodila za uporabnike/obiskovalce;
  • druge informacije, za katere menite, da so pri prijavi potrebne.

Če nam boste izven elektronske pošte s prijavo pošiljali še dodatne datoteke (video, velike fotografije), lahko uporabite wetransfer ali kaj podobnega, vendar prosimo z dodatnim mailom preverite, ali smo poslano tudi dobili.

Organizator bo pregledal vse prijave in izbral projekte, ki bodo vključeni v festivalski program. Vse prijavitelje bomo obvestili, ali je bilo njihovo delo izbrano. Končni program bo sestavljen, ko se bomo z izbranimi avtorji dogovorili glede pogojev in zahtev za umestitev projekta na festival.