Prikazna: Searcher - Iskalec

Searcher (Iskalec)

Thomas Hügin, Maja Kolar, Boris Smeenk, Jon Stam, Valentin Vogelmann

Searcher (Iskalec) je umetniško-raziskovalni projekt, ki raziskuje mrežni potencial digitalnih zbirk kot nove oblike sokuriranja v muzejskih prostorih. Prototip sestavljajo hibridne zbirke podob na elektronskih bralnikih, ki omogočajo eksplicitno, asociativno in regenerativno iskanje po muzejskih zbirkah ter shranjevanje novih konstelacij predmetov kot pripovednih branj.Ideja za projekt izhaja iz korpusa podob umetnostnega zgodovinarja Abyja Warburga (1866–1929), ki je v dvajsetih letih preteklega stoletja zarisal vizualne teme skozi čas po »zvezah privlačnosti«. Searcher obnavlja zbirko podob kot dinamičen prostor razmišljanja, v katerem iskanja in zadetki postanejo prostorsko, umeščeno in družbeno dejanje, ki ga izvajajo tako muzejski delavci kot obiskovalci.Dosedanje raziskave se osredotočajo na razvoj alternativnih metod za ustvarjanje odnosov med predmeti kulturne dediščine s pomočjo tehnik strojnega učenja. Projekt izpodbija idejo, da ima iskanje po zbirki omejene meje, in namesto tega uvaja koncept naključnega srečanja, pri katerem uporabnik lahko najde nekaj, česar ni iskal.

Projekt je nastal v sodelovanju z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje Slovenija (MAO) ter je sofinanciran iz programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Pri razvoju projekta je bila uporabljena Zbirka MAO © 2023 Muzej za arhitekturo in oblikovanje.


Skip to content