četrtek, 21. 9. 2023, od 14.00 do 15.30

Sodelujeta: Katja Beck Kos (Zavod HiŠa) in Aleš Pevc (Tehnološki park Ljubljana)

Turizem, ki velja za močan motor lokalnega in nacionalnega gospodarskega razvoja, se sooča s precejšnjimi izzivi v digitalnem svetu, kjer se trendi nenehno spreminjajo. Zlasti v zadnjih devetih mesecih so se možnosti za izvedbo marketinških in trženjskih aktivnosti, kreiranje vsebin, razvoj produktov, pisanje projektov in predvsem izboljšanje komunikacije ter odzivanje na reklamacije in skrb za stranke drastično spremenile.
Sodobna orodja, kot so ChatGPT, Midjourney, Stabledifusion in mnoga druga, so revolucionirala pristop na vseh področjih. Omogočila so nam, da optimiziramo čas, izboljšamo delovne procese, pospešimo izobraževanje in tržne raziskave ter avtomatiziramo ustvarjanje vsebin in trženje. Da bi lahko v celoti izkoristili njihove potenciale, je bistvenega pomena, da se seznanimo z njihovimi ključnimi funkcionalnostmi in jih po sistemu našega novega digitalnega asistenta vključimo v vse naše delovne procese.
Delavnica bo praktična in interaktivna. Skozi predstavitve, skupinske razprave in praktične vaje boste pridobili znanje, veščine ter oblikovali pravilno miselno naravnanost za delo s Chat GPT in AI orodji. “Izkoristite moč Chat GPT, Midjourny ter ostalih AI orodij, spremenite in poenostavite svoje delo, povečajte hitrost, učinkovitost in izkoristite priložnosti, ki se ponujajo na trgu.

Naučili se boste:
Kako razmišljati in delovati v turističnem sektorju s pomočjo Chat GPT in AI?
Katera AI orodja so najbolj primerna za vaše specifične potrebe?
Kako uvesti AI orodja v vaše delo in vašo organizacijo?
Kako povečati moč posameznih orodij AI z medsebojno povezavo ter tako oblikovati še boljša in učinkovitejša AI orodja.
Kako nastaviti in uporabljati AI orodja za optimizacijo vaših poslovnih operacij ter povečanje produktivnosti?
Poleg Chat GPT boste spoznali uporabo orodij, kot so Midjourney, DALL-E 2, Stable Diffusion ter vrsto manj znanih, a vrhunskih AI orodij, ki jih boste lahko nemudoma uporabili pri kreiranju nove turistične ponudbe, projektov ter tudi reševanju reklamaci,.
Kako zasnovati kakovostne ukaze – prompte?
Po koncu delavnice boste opremljeni z znanjem in veščinami, ki jih potrebujete za uporabo Chat GPT in AI orodij za reševanje kompleksnih problemov in doseganje vaših ciljev.
Pridobili boste globlje razumevanje potenciala Chat GPT za vaše delo in vaše podjetje. Vpogled v spremembe, ki jih prinaša Chat GPT ter druga orodja AI ter učinkovito delo z orodji AI s področja turistične industrije.

Skip to content