Igre podatkov

Anže Sekelj

V seriji projektov Igre podatkov avtor raziskuje spekulativno naravo računalniških algoritmov, ki s pomočjo generativnih adversarnih mrež (GAN) in preko sinteze slik že obstoječih javno dostopnih zbirk 3D-modelov ustvarjajo nove potencialne oblike, vrste in prostore. Za namen serije projektov je bila razvita aplikacija, ki se lahko uči in ustvarja nove 3D-modele z uporabo tehnologije strojnega učenja in računalniške obdelave podatkov. Avtor namerava v večletnem procesu raziskati številne mogoče konceptualne okvire, ki bodo imeli skupno nit in bodo pod vprašaj postavljali uporabo računalniško generiranih podatkov in morebitnih alternativnih zgodovinskih narativ.
V prvem konceptualnem okviru, imenovanem Kamenine, je bil uporabljen obsežen nabor podatkov skeniranih zgodovinskih artefaktov, natančneje doprsnih kipov. Zbirko 3D-skenov doprsnih kipov je avtor pridobil v sodelovanju s platformo Scan The World, ki skrbi za dokumentiranje in hranjenje historičnih artefaktov najpomembnejših muzejev in galerij po vsem svetu. Doprsni kip je likovna forma, ki je zgodovinsko prevladovala pri prezentiranju eminentnih figur in veljakov iz najrazličnejših področij. Rezultati generiranih modelov, ki so predstavljeni v fiktivnem meta svetu, pa odražajo slabo spolno, kulturno in rasno reprezentacijo, ki izhaja iz že v osnovi zgodovinsko pristranskih muzeoloških praks in pomanjkljivih zbirk v sodobnih muzejih.

Avtor: Anže Sekelj
Programiranje in razvoj: Benjamin Fele
3D-oblikovanje in animacija: Luka Grčar
Zbirka 3D-modelov: Scan the World
Koprodukcija RUK/DDT


Logotipi projekta RUK
Skip to content