Prikazna: Indeks vrednosti dežnih kapljic

Indeks vrednosti dežnih kapljic

Maria Orciuoli

Delo Indeks vrednosti dežnih kapljic obsega dve generativni animaciji, ki temeljita na meritvah ciklov ravnovesja vode v kopenskih ekosistemih.

Avtorica izpodbija zamisel o določanju vrednosti ekosistema s pomočjo masovnih podatkov in obračunavanja naravnega kapitala; namesto tega interpretira ekonomski model ponudbe in povpraševanja z vidika ekosistemov kot glavnih porabnikov dežja. Mesečna nihanja v svetovnem povpraševanju po padavinah, izražena s podatki o evapotranspiraciji, se uporabljajo za ustvarjanje zvoka in slike, ki je podobna zgodnjim meteorološkim slikam in grafikonom cen surovin.

Delo povezuje nabor podatkov TerraClimate za obdobje 2011–2021 s portala Climate Engine, ki jih je uredil Google Earth in so jih raziskovalci Univerze v Idahu pridobili od NOAA in NASA, z računovodskimi postopki naravnega kapitala, ki se uporabljajo za preizpraševanje antropocentričnih pogledov na pojave zunaj človeškega dosega. Delo je nastalo kot poklon tragični usodi Aralskega morja in gledalca spodbuja k razmisleku o medsebojni prepletenosti narave, družbe in gospodarskih sistemov.


Skip to content