ZENZ(A)I

Anna Pasco Bolta

Vremenski pregovori simbolizirajo, kako že generacije iščemo modele, s katerimi bi lahko razumeli delovanje narave, da bi napovedali prihodnost. Te napovedi so deloma osnovane na teoriji verjetnosti, deloma pa tudi na domišljiji; omogočajo nam, da se sprašujemo o stvarnostih, da jih vidimo in jih prepoznamo. Vremenski pregovori predstavljajo lingvistično infrastrukturo: kulturno dediščino spreminjajoče se pokrajine, prav tako tudi kažejo na mehanizme, ki smo jih razvili, da bi pridobili občutek nadzora nad nepredvidljivostmi prihodnosti. Hkrati so časovni pregovori neposredno povezani z vidikom opazovalca. 

ZENZ(A)I je umetna inteligenca, ki ustvarja nove pregovore, temelječe na trenutnih vremenskih podatkih, obstoječih pregovorih in mnenjski analizi aktualnih tvitov. Pregovori, ki jih ustvari umetna inteligenca, želijo razvozlati trenutno vreme in tudi napovedati prihodnje vremenske razmere. Umetna inteligenca se tako sooča z izkušnjami neuspeha, preskakovanja misli in odkrivanja, da bi se približala zmožnostim kreativnosti, iz katerih ljudje črpamo svojo ustvarjalnost. 

Stvaritev umetne inteligence nas prisili, da ponovno premislimo, kaj pomeni biti človek, in nam omogoča, da izzivamo antropocentrični pogled, pri katerem je človeštvo postavljeno nad vse druge vrste in verjame, da je edinstveno. Tako je človeški pogled na realnost razumljen kot zgolj eden izmed mnogih pogledov in nas oddalji od vrednotenja o tem, kateri pogled je boljši. Projekt predlaga, da se vidimo kot nekaj že povezanega; kot del sistema ali mreže. Delo je predstavljeno kot spekulativni model, kot bogata poetična naprava, ki nam daje ideje o tem, kaj je mogoče, s tem ko širi in spreminja meje znanja. 

Od ZENZ(A)I lahko zahtevamo vremenski pregovor preko spletne strani www.zenz-ai.net. Ko  je vnešena trenutna lokacija, bo prikazano vreme v izbranem mestu in našteti tviti, ki jih je umetna inteligenca analizirala. Sledila bo kategorizacija splošnega mnenja, ki bo ustvarjena iz te analize. Nov vremenski pregovor se pojavi po nekaj sekundah, ko ga zahtevamo. Lahko ga natisnemo, shranimo, kupimo ali pa delimo preko družbenih omrežij. Po tem lahko ocenimo ustvarjeni pregovor in damo umetni inteligenci povratno informacijo ter tako pripomoremo k razvoju izkustva. Ne glede na oceno so vsi pregovori, ki jih je ustvarila ZENZ(A)I objavljeni v arhivu. 


Skip to content