Izvezeni podatki

Ioan Cernei

Izvezeni podatki je spletna aplikacija, ki z uporabo spletne tehnologije ustvarja personalizirane vzhodnoevropske vzorce vezenja za kateregakoli uporabnika. Raziskuje teme identitete in migracij ter naj bi odsevala nove identifikatorje evropskih državljanov. Čeprav je razvoj projekta potekal večinoma med letoma 2015 in 2017, opažam, da se ponovno nanaša na evropske razmere, saj zaradi ruske agresije na Ukrajino vidimo nove tokove beguncev. Aplikacija upošteva državo izvora, državo bivanja (z vidika populacijske homogenosti, BDP, govorjenih jezikov in manjšin), stopnjo izobrazbe, področje dela, starost in stanje partnerskega razmerja. Iz vseh naštetih informacij ustvari vzorec za ročno vezenje. Delo je rezultat dolgoletnih raziskav tradicionalnih vzorcev vezenja, ki jih lahko srečamo v celotni geo-politično definirani vzhodni Evropi in je bilo ustvarjeno z analizo in sintezo vzorcev od Romunije, Bolgarije, Gruzije, Ukrajine do Estonije in Latvije.


Skip to content