Prikazna: BridA - Kvantni medprostor

Kvantni medprostor / Q-interspace

BridA

Raziskovalni projekt Kvantni medprostor kolektiva BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica je oblikovan kot večplastno vstopanje v dimenzijo kvantne prepletenosti in s tem v možne teoretične posledice in interakcije, med katere spada tudi kvantna teleportacija. Ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji. Dejstvo, da obstaja kvantna prepletenost in s tem tudi možnost kvantne teleportacije, je potrjeno in dokazano s številnimi znanstvenimi eksperimenti. Pri vsem tem najbolj intrigira, da si tega pojava še vedno ni mogoče razložiti. Znanost namreč priznava, da obstoječe teorije niso dovolj za razumevanje celotnega kvantnega polja in da imajo trenutno znani pojavi še veliko večje potenciale, kot si jih predstavljamo, ljudje pa za razumevanje potrebujemo bolj otipljive rezultate. Znanstvena fantastika iz teleportacije in njej podobnih pojavov gradi plodno literarno in filmsko produkcijo, ki znanstvene izsledke interpretira kot magičnost ali kot posebne efekte, kar pa kvantno naravo potisne še bolj v ozadje.

Namen umetniškega kolektiva BridA je zgraditi medprostor, ki si ga z obstoječimi mentalnimi vzorci težko predstavljamo. V obliki raziskovalnega modula omogoča, da umetniške ideje združimo z znanstvenimi pristopi. Raziskovalni projekt Kvantni medprostor se osredotoča na kvantno prepletenost in kvantno superpozicijo, ki predstavljata jedro aktualnih znanstvenih raziskav, kot so kvantni računalnik ali izjemno hiter prenos informacij. Prostor in čas postaneta spremenljivki, opazovalec pa medij, skozi katerega se udejanja kvantna teorija.

Gre za multimedijsko prostorsko postavitev, ki deluje kot znanstveni model kvantne prepletenosti; gibljiva stena ogledal ustvarja valovanje, kvantno fluktuacijo, ki obiskovalcu omogoča edinstveno izkušnjo kvantne dimenzije.

Postprodukcija RUK/DDT

Logotipi projekta RUK

Skip to content